۱۳۸۳/۰۶/۳۰

تولیدات نامبارک

در پی نوشته های مهرداد در مورد رای شورای حکام و اینکه ممکن است ایران را به خاطر تولید اورانیوم غنی شده و نهایتا تولید سلاح هسته ای به محاکمه بکشند واحیانا تحریمهاو سایر مواردی که نهایتا دود آن به چشم مردم میرود نصیبمان شودخواستم مطالبی بنویسم .گرچه شخصا از سیاست متنفرم اما گاهی اوقات عقده ها خود به خود سر باز میکنند .این نظام که روزگاری مردمی پاکنهاد وآرمانگرا در شکلگیری آن نقش داشتند و به پای آن عزیزترین کسان خود را قربانی کردند تا دوام یابد ،امروزه مسئولین آن برای اینکه چند روزی بیشتربر سر قدرت بمانند و در مقابل دشمنانشان بتوانند چنگ و دندان تیز شده نشان دهند بدنبال تولید مخوف ترین سلاح کشتار جمعی تاریخ بشری یعنی سلاحهای هسته ای هستند و به خاطر آن از هیچ کاری فروگذار نیستند .البته این اولین تولید نامبارک نظام نیست در طی این 26 سال این نظام
تولیدات زیادی داشته و به خاطر این تولیدات نا مبارک باید جوابگو باشد.گرچه همه این موارد را نمیتوان به گردن نظام انداخت و خود مردم هم در شکل گیری برخی از آنها دخیل بوده اند اما به هر حال بستری مناسب وجود داشته.ذیلا پاره ای از این تولیدات ومحصولات را نام میبرم:1- تولید ثروتهای افسانه ای و باد آورده برای افرادی خاص 2- افزایش تولید اختلاف طبقاتی 3- افزایش تولید کودکان خیابانی 4- افزایش تولیدفقر 5- افزایش تولید معتادان به مواد مخدر سنتی 6- تولید معتادان به مواد مخدر شیمیایی جدید و فوق العاده خطرناک (مانند اکستازی ..) 7- تولید دختران جوان معتاد 8 - افزایش تولید دختران فراری 9- تولید فاحشه های 16 ساله 10- افزایش بی رویه تولید جرم وجنایت 11- تولید افرادی چون سعید امامی ومرتضوی والله کرم و شهرام جزایری ... وشاهکار خلقت حسنی (امام جمعه ارومیه) 12-تولید سربازان عرب و بی رحم جهت سرکوب 13- تولید گرو ههایی همچون انصار و... جهت بستن دهان افراد روشنفکر و دانشجویان 14- تولید بندی در زندان اوین که حتی رئیس زندان حق ورود به آن را ندارد زیر نظر مستقیم حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اداره میشود و...! 15- تولید روشهای بازجویی جدید 16 افزایش تولید طلاق 17 -تولید مشکلی به نام فرار مغزها و سرمایه ها 18-افزایش تولید فساد ادرای 19- تولید بی رویه رانت و رانت خواری 20- تولید افرادی که با امام زمان در ارتباطند!!21- تولید بی رویه بیکاری! 22- تولید تحصیلکرگان بیکار .. و البته سایر تولیداتی که به خاطر نمی آورم و یا خبری از آنها ندارم.( راستی ما با این همه تولید چرا تولید سرانه ملی پایینی داریم!!؟؟)...

۱ نظر:

Farshad F گفت...

به نظر من تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی لزوما نشان دهنده عدم کفایت یک نظام سیاسی نیست.
واقعیت آن است که تقریبا تمامی حکومتهای جهان تلاشهایی دارند که از جنبه اخلاقی صحیح به نظر نمی رسد، مثلا جاسوسی می کنند و مخالفان خود را در داخل و خارج تحت نظر دارند و یا حتی ترور می کنند.
حکومت ایران هم از اینگونه تلاشها انجام می دهد، اما نکته اینجاست که نظام جهانی یک رتبه بندی نانوشته برای کشورها قائل است و کشورها به نسبت رتبه ای که در این فهرست دارند می توانند بدون آنکه سایر کشورها به صورت جدی متعرض آنها شوند به این اقدامها دست می زنند. مثلا آمریکا به عراق حمله می کند، انگلستان از دفتر شین فن در ایرلند جاسوسی می کند، ترکیه مخالفین خود را تنبیه می کند و اسراییل آن وضعیت را بر سر فلسطینی ها می آورد.
نکته آن است که اگر حکومتی می خواهد اینگونه فعالیتهای خود را، در حالی که کشورهای دیگر مخالفت جدی نکنند، گسترش دهد، باید در ابتدا تلاش کند رتبه خود را در این فهرست بهبود بخشد.
برخی از عواملی که در نگاه اول در تعیین این رتبه ها می توانند موثر باشد از این قرارند:
یک) مقبولیت داخلی حکومت
دو) وضعیت حاکم بین قدرتهای بزرگ و نحوه توازن قوا (که پس از فروپاشی شوروی تقریبا خارج از موضوع است و آمریکا حاکم مطلق است)
سه) روابط با سایر کشورها و کیفیت روابط کشور با سایر کشورها در نظام جهانی به خصوص کشورهای تاثیرگذارتر در جهان
چهار) میزان استراتژیک بودن موقعیت کشور در جغرافیای سیاسی جهان

مشکل این است برخی از حکومتها بدون در نظر گرفتن این رتبه بندی و نظام حاکم بر جهان تلاش دارند بیش از میزان مجاز نانوشته خود اینگونه فعالیتها را داشته باشند.
موضوع این است که ایران باید ابتدا رتبه خود را بهبود ببخشد و پس از ...
به قول معروف به اندازه کوپن خود ...